Association d'Epidémiologie et de Santé Animale

Wat betreft AESA

Wat betreft AESA

De AESA werd opgestart als vzw. De leden van deze vereniging hebben een bijzondere interesse voor de diergeneeskundige epidemiologie. De doelstellingen van de AESA zijn :

– de verspreiding van de epidemiologische methodes bevorderen binnen de beroepen die geïnteresseerd zijn in dierziekten, in het bijzonder de diergeneeskunde;

– de contacten en de communicatie tussen de dierenartsen en andere epidemiologen vergemakkelijken;

– vergaderingen over onderzoek of postuniversitaire opleiding in diergeneeskundig epidemiologie organiseren;

– elke studie of elk onderzoek in de diergeneeskundige epidemiologie promoten;

– de publicatie van onderzoeksresultaten van diergeneeskundige epidemiologie promoten, inclusief door het verspreiden van publicaties van wetenschappelijke aard;

– bijdragen aan de opleiding in diergeneeskundige epidemiologie.